Wednesday, May 24, 2017

Cầu Nguyện Từng Bước

Sự Hiện Diện của Thiên Chúa

Những gì đang hiện hữu với tôi có một ảnh hưỡng đến những gì tôi sẽ trở thành. 
Tôi nhìn lại sự hiện diện của Thiên Chúa, luôn luôn ở đó trong tình yêu, ngay giữa những gì đang ảnh hưỡng tôi. 
Tôi ngừng lại và cầu xin cho, ngay trong thời điểm này, tôi biết để Thiên Chúa ảnh hưỡng đến những gì tôi sẽ trở thành.

Tự Do

"Rất ít người có thể nhận ra những gì Thiên Chúa có thể làm cho họ, nếu họ biết phó thác trong tay Ngài, và để mình được uốn nắn bởi ân sủng của Ngài (Thánh I Nhã)." 
Tôi cầu xin ơn biết hoàn toàn trao phó chính mình vào trong tình yêu của Thiên Chúa.

Ý Thức

Trong sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa đầy tình thương, tôi thành thật nhìn lại những cảm xúc của mình trong những ngày qua, những lúc lên cũng như những khi xuống hoặc bình bình. 
Tôi có nhận ra những nơi mà Thiên Chúa đã hiện diện không?

Lời Chúa

Thiên Chúa nói với cá nhân mỗi người chúng ta. Tôi cần lắng nghe những gì Ngài đang nói với chính tôi. 
(Xin đọc đoạn kinh thánh trong ngày dưới đây. Dùng những điểm gợi ý nếu cần. Và khi đã sẵn sàng, trở lại đây để tiếp tục.)

Đối Thoại

Điều gì đã được khơi dậy trong tôi khi cầu nguyện? 
Tôi cảm thấy được an ủi, bối rối hay lạnh lùng? 
Tưởng tượng Đức Giêsu đang đứng hoặc ngồi bên cạnh, tôi chia sẻ với Người những cảm xúc đang có.

Kết Thúc

Sáng Danh Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần Thiên Chúa. 
Tự muôn đời cho đến nay, và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen.


Tuesday, March 28, 2017

Thứ Ba 28 tháng Ba

 Gioan 5:1-16 

Sau đó, nhân dịp lễ của người Dothái, Ðức Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hipri gọi là Bếtdatha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, (chờ cho nước động, vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi). Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Ðức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, tôi không có người đem tôi xuống hồ, khi nước khuấy lên. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!" Ðức Giêsu bảo: "Anh hãy chỗi dậy, vác chõng và đi!" Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và bước đi.Hôm đó lại là ngày sabát. Người Dothái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày sabát, anh không được phép vác chõng!" Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: 'Anh hãy vác chõng và đi!'" Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh: 'Vác chõng và đi'?" Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Ðức Giêsu đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Ðức Giêsu gặp người ấy trong Ðền Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh. Ðừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!" Anh ta đi nói với người Dothái: Ðức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Dothái chống đối Ðức Giêsu, vì Người hay chữa bệnh ngày sabat.


 • Người đàn ông trên tấm chõng rõ ràng bị đau ốm, nhưng Đức Giêsu vẫn hỏi xem anh có muốn khỏi bệnh không. Thật vậy, đôi khi chúng ta muốn giữ mình lại trong tình trạng đang có hơn là chịu thay đổi cho tốt hơn. Chúng ta sợ những gì sự thay đổi sẽ mang lại, hoặc chúng ta đã lớn lên một cách thoải mái với những "bịnh hoạn" của mình? Tôi hình dung ra Đức Giêsu đang hỏi tôi, ngay bây giờ,  "Anh có muốn khỏi bệnh không?"  Câu trả lời của tôi là gì? 

 • Khi chữa trị cho dân chúng ngày Sa-bát, Đức Giêsu đã không vi phạm luật lệ của Môi-se, mà chỉ vi phạm những lề luật được đặt ra sau này để giúp mọi người tuân hành luật Môi-se. Bám víu vào những hệ thống phức tạp và cứng nhắc này thì đơn giãn hơn là dựa vào sự nhận định của chính mình về những gì Thiên Chúa đòi hỏi nơi chúng ta. Nhận định nào cần thiết cho tôi ngày hôm nay?

Image result for Do you want to be made well pictures

Monday, March 27, 2017

Thứ Hai 27 tháng Ba

Gioan 4:43-54

Sau hai ngày, Ðức Giêsu bỏ nơi đó đi Galilê. Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giêrusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Dấu lạ thứ hai ở Cana: Vậy Người trở lại Cana miền Galilê, là nơi Người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum. Khi nghe tin Ðức Giêsu từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Ðức Giêsu nói với ông: "Nếu không thấy dấu lạ điềm thiêng, các ông sẽ chẳng tin đâu!" Viên sĩ quan nói: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!" Ðức Giêsu bảo: "Ông cứ về đi, con ông sống". Ông tin vào lời Ðức Giêsu nói với mình, và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: "Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt". Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Ðức Giêsu đã nói với mình: "Con ông sống", nên ông và cả nhà đều tin. Ðó là dấu lạ thứ hai Ðức Giêsu đã làm, khi Người từ miền Giuđê đến miền Galilê.

 • Lời cầu nguyện này đã được thể hiện một cách khiêm nhường và hết lòng. Đức Giêsu thấy đức tin chân thật trong lời cầu nguyện của người sĩ quan này; cậu bé được chữa lành nhờ bởi đức tin của cha mình. Ước gì tôi có thể sẵn sàng mang mọi người đến với Đức Giêsu để họ được chữa lành. 

 • Đây là phép lạ chữa lành đầu tiên của Đức Giêsu được ghi lại. Tôi có tin vào những phép lạ không? Quan trọng hơn, tôi có tin Đức Giêsu là phép lạ lớn lao, cao trong nhất của vũ trụ không? Người là tất cả tình yêu của Thiên Chúa chứa đựng trong một trái tim và khuôn mặt của con người (Giáo hoàng Benedict XVI).

Image result for humble in prayer pictures

Sunday, March 26, 2017

Chúa Nhật 26 tháng Ba - Chúa Nhật thư Tư mùa Chay

Gioan 9 :1,6-9,13-17,34-38 

 Ði ngang qua, Ðức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Nói xong, Ðức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa (Silôác có nghĩa là: người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" Có người nói: "Chính hắn đó!" Kẻ khác lại nói rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!" Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!" Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pharisêu. Nhưng ngày Ðức Giêsu trộn chút bùn và làm mắt anh mở ra lại là ngày sabát. Vậy, các người Pharisêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy". Trong nhóm Pharisêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sabát"; kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?" Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ!" Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?" Rồi họ trục xuất anh. Ðức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh, và khi gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không?" Anh đáp: "Thưa Ngài, Ðấng ấy là ai để tôi tin?" Ðức Giêsu trả lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây". Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin". Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.

 • Câu hỏi mở đầu của các môn đệ là:  "Ai là người để đổ lỗi?"  Đây là một vấn đề phổ biến trong giới truyền thông ngày hôm nay; có lẽ đó là một phần từ ngữ của riêng tôi. Đức Giêsu nhắc chúng ta rằng đôi khi không có ai để đổ lỗi nhưng hoàn cảnh khó khăn này cho chúng ta một cơ hội được lôi cuốn về sự hiện diện của Thiên Chúa.

 • Lạy Chúa, có những lần con đã đi lạc và được tìm thấy, đã mù lòa và được trông thấy. Con cám ơn Chúa. Sự mù lòa của người mù được chữa khỏi, nhưng sự mù lòa của những kẻ không tin vào Đức Giêsu vẫn còn. Tôi nghĩ đến việc mình dò dẫm, vấp ngã, và không chắc chắn về hướng đi của mình như thế nào trừ khi tôi có thể dựa vào Đức Giêsu, là ánh sáng của thế gian. 

Image result for open the eyes of my heart pictures

Saturday, March 25, 2017

Thứ Bảy 25 tháng Ba

Luca 1:26-38 

Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


 • Maria không hãnh diện nhưng bối rối, và bà lên tiếng nói về sự bối rối của mình. Bà nghe thông điệp của Thiên Chúa và tự hỏi điều này có thể là sự thật không? Bà biết mình có quyền nói vâng hay không. Bà cũng cân nhắc lời mời gọi trong lòng, rồi cho biết sự đáp trả của mình. Sự khôn ngoan dạy tôi làm thế nào sử dụng đầu óc và trái tim của mình trong cơn khủng hoảng.

 • "Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Lạy Thầy, đây không phải là một lời cầu nguyện dễ dàng để thực hiện. Thầy cầu nguyện điều đó cho mình nơi vườn Cây Dầu trong mồ hôi máu: " Đừng theo ý con mà xin theo ý Cha."  Xin Thầy giúp con lấy đó làm khuôn mẫu cho cuộc đời mình.

                                          Image result for not my will but your will be done pictures         Image result for not my will but your will be done pictures


Friday, March 24, 2017

Thứ Sáu 24 tháng Ba

Máccô 12:28-34 

Có một người trong các kinh sư đã nghe Ðức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" Ðức Giêsu trả lời: "Ðiều răn đứng đầu là: Nghe đấy, hỡi Ítraen, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Ðiều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó". Ông kinh sư nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Ðấng duy nhất, ngoài Người ra không có Ðấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ". Ðức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.


 • Chúng ta có cảm thấy thoải mái với sự chỉ định về tình yêu như một điều răn không? Từ ngữ đó nghe có vẻ lạnh lùng và mang tính pháp lý, trong khi chữ tình yêu thì gợi lên sự ấm áp và tự do. Chúng ta có thể đề nghị một điều răn nào để thay thế không? Hoặc chúng ta muốn điều gì? 

 • Lạy Chúa, với những tình cảm và quan tâm nào Chúa đã trả lời người kinh sư này. Không giống như những người khác, ông đã tìm kiếm sự khôn ngoan, không phải một tranh luận. Ông tận hưởng câu trả lời của Đức Giêsu và đặt nó trong bối cảnh của Kinh Thánh. Sự kiếm tìm của tôi có nghiêm túc như của vị kinh sư này không?

Image result for love your neighbor pictures

Thursday, March 23, 2017

Thứ Năm 23 tháng Ba

 Luca 11:14-23

 Rồi Ðức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Ðám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ". Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?... Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều đại Thiên chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.


 • Tôi nhìn thấy chính mình là ai trong đám đông đang chứng kiến phép lạ của Đức Giêsu? Là một người đang nhìn xem trong sự kinh ngạc? như một kẻ từ chối Người? hay một người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm dấu lạ? Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta lựa chọn một thái độ. Lạy Đức Giêsu, liệu hôm nay con có dám tin vào sức mạnh của Thầy trong cuộc sống của con không?


 • Sứ vụ của Đức Giêsu là vượt thắng sự dữ trong bất cứ hình thức nào. Tôi tạ ơn Chúa về điều này. Satan (có nghĩa là "kẻ thù") là tất cả những gì đi ngược lại với sự tốt lành của Thiên Chúa. Tôi có thể đang sống dưới một chính phủ tham nhũng, nơi mà những lề luật tê, hại đang hà hiếp những người vô tội và những thuế má bất công chỉ làm giàu cho những kẻ quyền thế. Tôi có thể đang được Thiên Chúa mời gọi để phản đối những việc làm sai trái này. Và tôi cũng có thể cầu nguyện với Ngài!


                                                Image result for Luke 11 : 14 - 23 pictures       Related image