Wednesday, May 24, 2017

Cầu Nguyện Từng Bước

Sự Hiện Diện của Thiên Chúa

Những gì đang hiện hữu với tôi có một ảnh hưỡng đến những gì tôi sẽ trở thành. 
Tôi nhìn lại sự hiện diện của Thiên Chúa, luôn luôn ở đó trong tình yêu, ngay giữa những gì đang ảnh hưỡng tôi. 
Tôi ngừng lại và cầu xin cho, ngay trong thời điểm này, tôi biết để Thiên Chúa ảnh hưỡng đến những gì tôi sẽ trở thành.

Tự Do

"Rất ít người có thể nhận ra những gì Thiên Chúa có thể làm cho họ, nếu họ biết phó thác trong tay Ngài, và để mình được uốn nắn bởi ân sủng của Ngài (Thánh I Nhã)." 
Tôi cầu xin ơn biết hoàn toàn trao phó chính mình vào trong tình yêu của Thiên Chúa.

Ý Thức

Trong sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa đầy tình thương, tôi thành thật nhìn lại những cảm xúc của mình trong những ngày qua, những lúc lên cũng như những khi xuống hoặc bình bình. 
Tôi có nhận ra những nơi mà Thiên Chúa đã hiện diện không?

Lời Chúa

Thiên Chúa nói với cá nhân mỗi người chúng ta. Tôi cần lắng nghe những gì Ngài đang nói với chính tôi. 
(Xin đọc đoạn kinh thánh trong ngày dưới đây. Dùng những điểm gợi ý nếu cần. Và khi đã sẵn sàng, trở lại đây để tiếp tục.)

Đối Thoại

Điều gì đã được khơi dậy trong tôi khi cầu nguyện? 
Tôi cảm thấy được an ủi, bối rối hay lạnh lùng? 
Tưởng tượng Đức Giêsu đang đứng hoặc ngồi bên cạnh, tôi chia sẻ với Người những cảm xúc đang có.

Kết Thúc

Sáng Danh Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần Thiên Chúa. 
Tự muôn đời cho đến nay, và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen.


Saturday, December 3, 2016

Thứ Bảy 03 tháng Mười Hai

Mátthêu 9:35, 10:1,5a,6-8 

Ðức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Rồi Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ðức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.


 • Đây có vẻ là một Tin Mừng thực sự được loan đi: chúng ta cần phải nhìn vào vụ thu hoạch lớn - đó là những người đau yếu, chết đi hay bị ruồng bỏ. Tất cả các nhu cầu của con người là một phần trong lời cầu nguyện. Nó đang được chăm sóc và yêu thương cho thấy Nước Trời đã đến gần. 

 • Lạy Chúa, những tiếng kêu của người nghèo và người bị tan nát hiển nhiên trong các cuộc di cư hàng loạt, hàng ngày dội vào phòng khách của con. Xin đừng để con quên rằng Thầy triệu tập con tới hôm nay để con có được đôi mắt, đôi tai và đôi tay với lòng nhân hậu của Thầy. Xin cho con có thể đáp trả với lòng yêu thương nhân hậu đối với tất cả mọi người đến với con.

Image result for Matthew 9 : 35–10:1, 5a, 6–8 pictures

Friday, December 2, 2016

Thứ Sáu 02 tháng Mười một.

Mátthêu 9:27-31 

Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi!" Khi Ðức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin". bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy". Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết!" Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.


 •  Làm thế nào những người mù này có thể theo Đức Giêsu, nếu như họ không thể nhìn thấy? Có lẽ bằng cách nghe giọng nói của Người. Hoặc có thể do những người khác dẫn dắt họ đến với Người. Làm thế nào họ biết mình phải hỏi xin về điều gì? Họ biết mình cần được nhìn thấy về phương diện thể lý và tâm linh, vì vậy ngoài sự trông thấy, họ còn xin cho mình được thương xót. Đức tin của họ vào Đức Giêsu đã mở lòng cho họ đến với Người. Đức tin của họ đã chạm vào uy quyền trong Đức Giêsu, và họ đã được chữa lành. Họ đã biết nhu cầu của mình đối với Chúa và người khác; họ không che giấu nhu cầu của mình và do đó họ đã được chữa lành. 


 • Lạy Thầy, Thầy không gặp con như gặp một người trong đám đông, nhưng đối diện riêng con, nơi Thầy có thể thử nghiệm sự thật qua nhng lời nói của con. Thầy gặp gỡ con và lắng nghe niềm ao ước của con khi nó được tháo gỡ ra khỏi những ảo tưởng ca hàng loạt cácảm xúc.

Related image

Thursday, December 1, 2016

Thứ Năm 01 tháng Mười Hai

Mátthêu 7;21,24-27 

"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bảo táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trrên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".


 • Thánh Y Nhã nhận xét rằng tình yêu được tìm thấy trong hành động chứ không phải bằng lời nói. Đức Giêsu ca ngợi những việc làm tốt hơn là những y' định tốt mà không được thực hiện. Tôi cầu nguyện để được như một người đầy tớ tốt lành thực hiện những công việc mà Chúa mời gọi tôi làm.
    
 • Nghe hay đọc lời Chúa là quan trọng, nhưng đó không phải là hết. Tôi dành thời gian để cho Lời Chúa thâm nhập vào khuôn khổ cuộc sống của mình. Tôi chú ý không để cho lời Chúa chỉ ở lại trong tâm trí, mà còn để chạm vào trái tim và cả những ước muốn của mình.  Tôi xin Chúa giúp tôi hiện diện trên thế giới này. Lời nói của tôi nói lên phần nào sự đáp trả của tôi đối với với Thiên Chúa, nhưng tôi nhận ra rằng không phải chỉ nói thôi mới là quan trọng. Tôi xin cho mình có được sự chân thành và ngay thẳng, để những lời nói của tôi trở thành hành động từ đó trở nên cách sống của mình.

Image result for Matthew 7;21,24-27 pictures

Wednesday, November 30, 2016

Thứ Tư 30 tháng Mười Một

Mátthêu 4:18-22 

Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá". lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Ði một quảng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

 • Đức Giêsu kêu gọi các người đánh cá, nói với họ bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được. Đức Giêsu kêu gọi tôi, muốn tôi sử dụng các năng khiếu và khả năng của mình để lôi kéo những người khác đi vào sự sống. Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan trả lời Đức Giêsu ngay lập tức. Tôi nghĩ như thế nào về phản ứng chậm chạp của mình. Tôi cố gắng xem đâu là những gì đã níu kéo tôi lại và tôi nói với Đức Giêsu về điều này. 

 • Vào bất kỳ ngày nào đó Đức Giêsu đi ngang qua, nhìn thấy tôi, Người tách tôi ra khỏi đám đông, nói chuyện với tôi, và mời gọi tôi làm môn đệ. Điều gì thu hút tôi đến với Đức Giêsu? Điều gì giúp tôi đáp trả Người một cách quảng đại. Tôi có là một trong các môn đệ gần gũi với Người không hay là tôi thỉnh thoảng mới để mắt đến Người.

Image result for Matthew 4 : 18-22 pictures

Tuesday, November 29, 2016

Thứ Ba 29 tháng Mười Một

Luca 10:21-24 

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho". Rồi Ðức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe".

 • Trong bối cảnh này, Đức Giêsu dường như vui mừng giữa các môn đệ của mình, hạnh phúc khi họ ở với Người. Người cũng hạnh phúc, trước những gì mà Thiên Chúa,  Cha Người đã ban cho những kẻ đi theo Người. Đức Giêsu vui mừng trong chúng ta như những người bạn cùng nhau vui mừng và như các bậc cha mẹ hân hoan trước những tài năng và món quà của con cái mình. Rồi thì, có lẽ, chúng ta cũng có thể hớn hở vui mừng với một nhận xét khác không? Trong giờ cầu nguyện, chúng ta có thể cho phép bản thân mình cảm ơn về những sự tốt lành, những món quà, và về đức tin của những người khác, đặc biệt đối với những người mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. 

 • Tôi ngắm nhìn Đức Giêsu đang cầu nguyện. Điều gì cho thấy Người đang hớn hở vui mừng trong Chúa Thánh Thần và cảm ơn Cha của mình? Trong giờ cầu nguyện nầy, Chúa Ba Ngôi đang hiện diện với tôi, và Chúa Thánh Thần trong tôi. Nhận thức được điều này sẽ làm thay đổi lời tôi cầu nguyện.

Image result for What make I rejoice? pictures

Monday, November 28, 2016

Thứ Hai 28 tháng Mười Một

Mátthêu 8:5-11

Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm". Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó". Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Ði!", là nó đi, bảo người kia: "Ðến!", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!", là nó làm". Nghe vậy, Ðức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời.


 • Viện đại đội trưởng là một sĩ quan của quân đội triều đình, một người đàn ông có quyền lực và địa vị. Ông đã cầu xin đặc ân từ một người đi lang thang để giảng dy, không một xu dính túi và thậm chí còn tuyên xưng rằng mình không xứng đáng để mời Đức Giêsu vào nhà của mình. Đức Giêsu đã ngạc nhiên, không chỉ vì lòng tin của ông nhưng còn vì tình yêu của ông dành cho người đầy tớ, vượt qua tất cả những rào cản của cấp bậc và chủng tộc. Lạy Chúa, cuộc sống con vẫn thường được xếp đặt theo những tiêu chuẩn của xã hội và ranh giới. Xin ban cho con ân sủng biết lắng nghe trái tim mình và tiếp cận với những người mà con có thể giúp đỡ. 


 • Phép lạ này khác thường vì hai lý do. Đức Giêsu đã không thực sự có mặt khi sự chữa lành đã diễn ra: Người nói một lời, thì đầy tớ của viên đại đội trưởng được chữa lành. Người đầy tớ thậm chí không được nghe Đức Giêsu nói lời nầy: chỉ cần lời được thốt lên là đủ. Chúng ta có nhận ra rằng khi chúng ta nói lời Chúa, một người nào đó, một nơi nào đó, có thể tìm thấy được sự chữa lành không? 

Image result for Matthew 8 : 5-11 pictures