Monday, April 23, 2018

Thứ Hai 23 tháng Tư

Gioan 10:1–10

"Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ". Ðức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy, Ðức Giêsu lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không theo họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào."


 • Một cách tốt để bắt đầu giờ cầu nguyện là lắng đọng, bước vào thinh lặng, và rồi lắng nghe Đức Giêsu gọi tôi bằng chính tên riêng của tôi. Đức Giêsu rất thích những gì có tính cách cá nhân. Hãy nghĩ đến cuộc gặp gỡ của Người với bà Maria Madalenna gần ngôi mộ vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh, và xem Người đã gọi tên “Maria!” dịu dàng như thế nào. 

 • Người cũng yêu mến tôi như đã yêu mến bà ta, và Người cũng gọi tên tôi với tràn ngập sự dịu dàng như vậy. Tên tôi đã được viết trong lòng bàn tay của Người, như đã được diễn tả trong Isaia 49:16. Tôi có thể hình dung mình đang mở bàn tay Người ra và khám phá ra đúng như vậy!

Image result for isaiah 49:16

Sunday, April 22, 2018

Chúa Nhật 22 tháng Tư – Chúa Nhật thứ Tư mùa Phục Sinh

Gioan 10:11–18 

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Ðó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”


 • Ngày Chúa Nhật nhắc chúng ta rằng chúng ta không đến với Thiên Chúa một cách đơn độc; việc thờ phượng mang chúng ta đến với cộng đoàn và giúp nhận biết chúng ta là chiên của người Mục Tử Tốt Lành. Được xem là “chiên” không làm chúng ta bị mất phẩm giá, nhưng giúp chúng ta thoát khỏi những suy nghĩ quá đáng về chính mình. Đức Giêsu mời gọi chúng ta trở nên khiêm nhường và tin tưởng, đề phòng chúng ta khỏi trở thành những kẻ chỉ biết theo đuổi những lợi nhuận cho chính mình, và cảnh giác chúng ta về những gì có thể vồ lấy và làm chúng ta bị tán loạn. 

 • Người mục tử luôn giữ chiên trong tầm mắt mình, nhìn đến chúng và thấy được những gì xa hơn. Tôi xin Chúa cho mình sự khiêm nhường mà tôi đang cần đến, để tôi có thể nghe được tiếng của người Mục Tử Tốt Lành, để Người dẫn dắt, và tin tưởng rằng Người cũng đang dẫn dắt những người khác – mặc dù có thể theo những phương cách mà tôi không thể nào hiểu được.Related image

Saturday, April 21, 2018

Thứ Bảy 21 tháng Tư

Gioan 6:60-69 

 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?" Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Ðiều đó, anh em lấy làm chướng , không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin". Quả thật, ngay từ đầu, Ðức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho". Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. Vậy Ðức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Ðấng Thánh của Thiên Chúa".


 • Lạy Chúa, con mong muốn sự biến đổi mối liên hệ mà Thầy ban cho con sâu xa hơn như thế nào? Thầy muốn nâng con lên mức độ " thần khí và sự sống." Thánh Irenaeus từ lâu đã nói, "Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống lại hoàn toàn" Con biết rằng con chỉ sống nửa vời vì vậy, ở đây và  ngay bây giờ , con hỏi xin Thầy làm việc trên con để con trở nên giống Thầy hơn. 


 • Lạy Đức Giêsu, Thầy đã sống trọn vẹn như một con người, và bởi vì Thầy hoàn toàn cởi mở với Thiên Chúa. Xin hãy để điều đó xảy ra với con, bất cứ là việc gì!  Xin hãy nắm và giữ chặt tay con, và mang con cùng đi với Thầy, để con được trở nên giống Thầy. 

Image result for John 6 : 60 - 69 pictures

Friday, April 20, 2018

Thứ Sáu 20 tháng Tư

Gioan 6:52-59 

 Người Dothái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Ðức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Ðây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời". Ðó là những điều Ðức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Caphácnaum.


 •  Lạy Đức Giêsu, khi Thầy nói về việc chúng con ăn thịt và uống máu của Thầy, người ta có thể bị sốc. Nhưng Thầy đang cố gắng truyền đạt điều gì đó về những gì xảy ra khi người của Thiên Chúa được trao ban cho một con người bé mọn như con. Thầy dùng những hình ảnh linh động để gợi ý thực tế là Thầy yêu mến con một cách trọn vẹn, Thầy được trao ban cho con một cách hoàn toàn, và tình bạn Thầy dành cho con vô cùng sâu sắc. Xin hãy giúp con đáp trả tình yêu của Thầy, tuy là không cân xứng. Xin giúp con yêu Thầy bằng cả trái tim, linh hồn, thể xác, sức mạnh và tâm trí. 

 • Điều ấy đơn giản như sau: lạy Đức Giêsu, con cần Thầy để sống. Thầy là nguồn gốc, sức mạnh, sự nuôi dưỡng của con. Xin nhắc nhở con rằng cơn đói thực sự của con là được sống với Thầy. 

Image result for Jesus i need you if i am to life pictures

Thursday, April 19, 2018

Cầu Nguyện Từng Bước

Hiện Diện
Tôi ngừng lại một khoảnh khắc để nghĩ về tình yêu và ân sủng mà Chúa đang tuôn đổ trên tôi: Tôi đã được tạo dựng theo hình ảnh Ngài và tôi là nơi Ngài đang trú ngụ.

Tự Do
Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con để con được sống trong tự do. Xin Thần Khí Chúa hướng dẫn con bước theo Ngài một cách tự do. Xin để thấm nhuần trong lòng con nỗi ước ao được biết và yêu mến Ngài mỗi ngày một hơn.

Ý Thức
Tôi đang cảm thấy thế nào? Nhẹ nhàng, thanh thoát? Nặng nề, buồn trĩu? Lúc này có thể tôi đang cảm thấy bình an, hân hoan? Nhưng cũng có thể tôi đang bực dọc, lo lắng hay giận dữ. Tôi nhận thức tình trạng thật sự của mình và biết rằng Chúa đang thương yêu con người thật của tôi.

Lời Chúa
Tôi đọc chậm rãi lời Chúa, lập lại một vài lần và lắng nghe điều gì Chúa đang nói cho tôi. (Xin đọc những đoạn Sách Thánh bên dưới, xử dụng những điểm Gợi ý nếu cần. Sau đó xin trở lại và tiếp tục với bước kế tiếp.)

Tâm Sự
Lạy Chúa, con biết chắc có những lần Chúa đã mang con trên vai. Và chính nhờ vào sức mạnh của Chúa mà con đã vượt qua được những khoảnh khắc tối tăm của cuộc đời.

Kết Thúc
Tôi cảm ơn Chúa về những giây phút vừa qua được ở với Ngài, cũng như về những ánh sáng mà Ngài đã ban cho qua Lời Ngài.

Thứ Năm 19 tháng Tư

Gioan 6:44-51 

 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Ðấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Ðấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống".


 • Chúa Cha luôn lôi kéo tôi đến với Con của Ngài: đó là lý do tại sao bây giờ tôi cầu nguyện! Tôi ngắm nhìn nụ hoa nở: chúng được thu hút bởi sự ấm áp của mặt trời. Tôi quan sát các trẻ em học: chúng được lôi kéo bởi tình yêu của kiến thức và sự thực. Tôi xem những người đã yêu: mỗi người đang bị lôi kéo bởi sự tốt lành của người kia. 

 • Tôi cũng có thể lớn lên trong sự nhạy cảm được lôi kéo vào Thiên Chúa nơi thẳm sâu trái tim mình. Thiên Chúa đang đi trước tôi, hơn bao giờ hết Người lôi kéo tôi đến sự phát triển toàn vẹn, và sâu xa hơn của tình yêu. Tôi rất biết ơn rằng tôi không thưc hiện cuộc sống tâm linh này một mình. 

Related image

Wednesday, April 18, 2018

Thứ Tư 18 tháng Tư

Gioan 6:35-40 

 Ðức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai tôi. Mà ý của Ðấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết".


 • Lạy Đức Giêsu, Thầy đang tắm con ở đây với một sự hứa hẹn dồi dào. Thầy là bánh ban sự sống cho chúng con: Thầy sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu sâu xa nhất của chúng con. Đâu là những nhu cầu? Chúng con đói khát hạnh phúc và niềm vui; chúng con muốn được Chúa Cha đón nhận; chúng con muốn sống đời đời. Và tất cả những gì chúng con phải làm là trao bản thân mình cho Thầy để nhu cầu của chúng con được thỏa mãn. Thầy luôn trung thành với lời hứa của mình, bởi vì lời hứa là ngôn ngữ của tình yêu. Cảm ơn Thầy! 

 • Lạy Thầy, Thầy sẽ không loại ai đến với mình ra ngoài - chính Thầy đã nói điều này. Đôi khi con sống như thể đang mong đợi được Thầy sai đi. Xin hẩy đổi mới niềm tin của con vào tình yêu bền vững của Thầy. 

Related image

Tuesday, April 17, 2018

Thứ Ba 17 tháng Tư

Gioan 6:30-35 

Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh từ trời". Ðức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian". Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy". Ðức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!


 • Từ ngữ  "bánh" được xuất hiện sáu lần trong đoạn văn ngắn này. Bánh có ý nghĩa gì đối với tôi? Tôi thích bánh mì mới nướng: hương vị, kết cấu và mùi thơm của nó. Tôi có thật sự hiểu rằng nhu cầu của tôi đối với Đức Giêsu là ngay tức khắc như tôi cần thực phẩm hàng ngày không? 

 • Người ta tiếp tục tìm kiếm dấu lạ. Nhưng Đức Giêsu chỉ họ vào mình. Lạy Chúa, xin điều chỉnh tầm nhìn của con. Con không muốn tìm kiếm dấu lạ khắp nơi trong khi Chúa đang ở đây với con. 

Image result for John 6:30-35 pictures