Wednesday, May 24, 2017

Cầu Nguyện Từng Bước

Sự Hiện Diện của Thiên Chúa

Những gì đang hiện hữu với tôi có một ảnh hưỡng đến những gì tôi sẽ trở thành. 
Tôi nhìn lại sự hiện diện của Thiên Chúa, luôn luôn ở đó trong tình yêu, ngay giữa những gì đang ảnh hưỡng tôi. 
Tôi ngừng lại và cầu xin cho, ngay trong thời điểm này, tôi biết để Thiên Chúa ảnh hưỡng đến những gì tôi sẽ trở thành.

Tự Do

"Rất ít người có thể nhận ra những gì Thiên Chúa có thể làm cho họ, nếu họ biết phó thác trong tay Ngài, và để mình được uốn nắn bởi ân sủng của Ngài (Thánh I Nhã)." 
Tôi cầu xin ơn biết hoàn toàn trao phó chính mình vào trong tình yêu của Thiên Chúa.

Ý Thức

Trong sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa đầy tình thương, tôi thành thật nhìn lại những cảm xúc của mình trong những ngày qua, những lúc lên cũng như những khi xuống hoặc bình bình. 
Tôi có nhận ra những nơi mà Thiên Chúa đã hiện diện không?

Lời Chúa

Thiên Chúa nói với cá nhân mỗi người chúng ta. Tôi cần lắng nghe những gì Ngài đang nói với chính tôi. 
(Xin đọc đoạn kinh thánh trong ngày dưới đây. Dùng những điểm gợi ý nếu cần. Và khi đã sẵn sàng, trở lại đây để tiếp tục.)

Đối Thoại

Điều gì đã được khơi dậy trong tôi khi cầu nguyện? 
Tôi cảm thấy được an ủi, bối rối hay lạnh lùng? 
Tưởng tượng Đức Giêsu đang đứng hoặc ngồi bên cạnh, tôi chia sẻ với Người những cảm xúc đang có.

Kết Thúc

Sáng Danh Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần Thiên Chúa. 
Tự muôn đời cho đến nay, và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen.


Wednesday, September 28, 2016

Thứ Tư 28 tháng Chín

Luca 9:57-62 

Thầy trò còn đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo". Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu" Ðức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã". Ðức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Ðại Thiên Chúa". Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã". Ðức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa".


 • Đức Giêsu muốn giúp chúng ta hiểu biết chính mình, vì vậy Người chất vấn chúng ta, khiến chúng ta tự biết một cách sâu sắc hơn. Ngay cả lời xin lỗi của chúng ta cũng là cơ hội để nhận ra những gì thực sự lôi cuốn chúng ta và mang lại những điều này đến với Đức Giêsu. 

 •  Chúng ta có thể nhớ rằng chúng ta đã thưa "Có" trong phép rửa tội; chúng ta có thể cần phải chăm sóc không để đánh mất chính mình qua sự tập trung vào tình trạng bất xứng của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta có thể nhớ đến ai đã kêu gọi chúng ta trong tình yêu.


Image result for follow Jesus pictures for kids

Tuesday, September 27, 2016

Thứ Ba 27 tháng Chín

 Luca 9:51-56 

Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?" Nhưng Ðức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.


 • Các môn đệ suy nghĩ:  "Nếu tất cả mọi người chỉ đều giống như chúng ta" khi họ yêu cầu Đức Giêsu dạy cho người Samari cố chấp một bài học. Ngay cả khi Người đang đi về hướng Giêrusalem, Đức Giêsu nhận ra những kẻ đi theo Người đã không hiểu được lòng mình như thế nào.  Lạy Đức Giêsu, xin giúp con, bước theo Thầy trong sự khiêm nhường, để tìm theo đường lối của Thầy. Hãy để những lý luận trong đầu của con được tôi luyện bằng lòng thương xót từ trái tim của Thầy. 

 • Sự thù địch giữa người Do Thái và người Samari rất mạnh mẽ vào thời Đức Giêsu. Nó làm nổi bật điều tồi tệ nhất của sự bất khoan dung về tôn giáo và phân biệt chủng tộc. Đức Giêsu dường như muốn phá vỡ những rào cản và bức tường ngăn cách giữa những người này. Đôi khi điều đó thực hiện được, như với người phụ nữ Samaria và trong dụ ngôn người Samaritan nhân hậu. Những lần khác, Người bỏ qua, vì biết rằng trong tình hình đặc biệt ít ra chưcó gì có thể thực hiện.
Image result for Luca 9 : 51-56 pictures

Monday, September 26, 2016

Thứ Hai 26 tháng Chín

Luca 9:46-50

Các ông chợt suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông. Ðức Giêsu biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng, Người liền đem một trẻ nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: "Ai tiếp đón một em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy. Thật vậy ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất". Ông Gioan lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không đi theo Thầy cùng với chúng con". Ðức Giêsu bảo ông: "Ðừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta!".


 • Đức Giêsu biến hoá tất cả mọi thứ trên đầu của h. Đối với Người, nước Thiên Chúa là giá trị duy nhất tuyệt đối. Sức mạnh sáng tạo của Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong tất cả mọi người, ngay cả ở những người không thuộc về Kitô giáo. Tôi có thể vui mừng v điu đó không?  "Vào cuối ngày của cuộc đi chúng ta sẽ được xem xét trong tình yêu"  (Thánh Gioan Thánh Giá). 

 • Điều gì làm cho một người trở nên vĩ đại? Có quyền lực, hay sự giàu có, hoặc khả năng, hay vẻ đẹp, hoặc năng khiếu về mặt này hay mặt khác? Trong nước Thiên Chúa, sự vĩ đại được đánh giá bằng khả năng của một người để phục vụ người khác. Vì vậy, đó là con người nhỏ bé trong trái đất,  phục vụ cho những người còn lại trong chúng ta, hóa ra lại là người vĩ đại nhất! Tôi có sẽ được coi là vĩ đại trong nước Thiên Chúa không ? 

 
Image result for the greatest is the one who serves pictures

Sunday, September 25, 2016

Chúa Nhật 25 tháng Chín

 Luca 16:19-31 

"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!" Ông Ápraham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bấy giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được". "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Ladarô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!" Ông Ápraham đáp: "Chúng đã có Môsê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó". Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Ápraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối". Ông Ápraham đáp: "Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin".


 •  Người đàn ông giàu có trong câu chuyện này hoàn toàn ích kỷ. Đức Giêsu cảnh báo chúng ta rằng chúng ta phải chăm sóc cho những người khác và bênh vực cho công lý. Hãy xem bài thơ sau đây: "Tôi và vợ tôi; con trai John của tôi và vợ của anh ta; chúng tôi bốn người ; ngoài ra không còn ai nữa." Cũng vậy , tôi có thể, được hấp thụ trong cuộc sống tự cho là đầy đủ nhỏ bé của mình và không nhận thấy được nhu cầu của những người xung quanh tôi, và tiếng kêu đau đớn trong một thế giới rộng lớn hơn không?  

 •  "Bạn chỉ cần là loài bọ chống lại bất công. Đủ để cắn lại chiến lược có thể làm cho ngay cả những con chó lớn nhất khó chịu và biến đổi ngay cả những quốc gia lớn nhất "(Marian Wright Edelman).

Image result for Luke 16 : 19-31 pictures

Saturday, September 24, 2016

Thứ Bảy 24 tháng Chín .

Luke 9:43b-45

Ðang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Ðức Giêsu làm, Người nói với các môn đệ: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỷ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bị che khuất, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

 • Hãy xem cách thức Đức Giêsu nhấn mạnh biết bao lời nói của mình? Người biết rằng các môn đệ sẽ thấy chúng khó mà chấp nhận. Đó vẫn là trường hợp của chúng ta. Đôi khi nó dễ dàng hơn cho tôi để chấp nhận rằng tôi có thể phản bội Đức Giêsu hơn là cho tôi tiếp nhận sự bảo đảm của tình yêu và sự hiện diện luôn luôn của Người. Tôi hỏi xin cho tôi bây gio có thể nghe lời Đức Giêsu nói và không bận tâm vì do dự của riêng mình.

 • Các môn đệ đã không chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc Khổ nạn của Đức Giêsu. Chúng ta có chuẩn bị cho sự thương khó mà rất nhiều người đang gánh chịu hôm nay và mỗi ngày không? Chúng ta cần một cách nhìn mới. Khi chúng ta  bị tan vỡ bởi những vấn đề rắc rối khó khăn, Đức Giêsu đang đi gần nhất bên cạnh chúng ta. Người ban cho chúng ta can đảm để đi thêm một bước nữa.
 
  Résultat d’images pour be prepared sign

Friday, September 23, 2016

Thứ Sáu 23 tháng Chín

Luca 9:18-22

Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Ðám đông nói Thầy là ai?" Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại". Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô thưa: "Thấy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa". Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người bảo rằng: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại".


 • Các đám đông hồi tưởng lịch sử của họ, nhận ra cách Thiên Chúa đã làm việc trong quá khứ. Các môn đệ nhận ra Thiên Chúa đã làm việc giữa họ trong hiện tại như thế nào. Tôi tạ ơn cho lịch sử của mình, cho câu chuyện của mình. Khi tôi nhìn thấy nơi mà Thiên Chúa đã làm việc, tôi cầu nguyện cho sự tin tưởng rằng Thiên Chúa đang làm việc ngay bây giờ, để hy vọng vào lòng nhân từ liên lũy của Thiên Chúa, và cho sức mạnh tôi cần để làm theo Lời Ngài 

 • Đây là một thời điểm quan trọng trong cuộc đời của Đức Giêsu. Người đặt câu hỏi nằm ở trọng tâm của đức tin Kitô giáo và thần học:  "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Phê rô trở thành người phát ngôn cho đội ngũ bao gồm ít các tín hữu này. Chỉ sau này, họ mới hiểu được Đấng Mê-si được dùng để ám chỉ Đức Giêsu. Đau khổ, bị loại bỏ, và cái chết đang chờ đợi Người, nhưng chúng được nối tiếp theo sau bởi vinh quang. Lạy Thầy, theo Thầy con cũng vậy, phải dấn thân vào một khám phá cá nhân biết Thầy là ai. Hãy ban cho con ân sủng bước đi trên cuộc hành trình đức tin này. Xin đừng để con chỉ giữ Thầy nơi cánh tay bằng cách đặt khiên bảo vệ xung quanh bản thân mình, nhưng tốt hơn hãy giúp con vây quanh Thầy hàng ngày trên con đường của người môn đệ, với nỗi đau và niềm vui của nó.

Image result for Luke 9 : 18-22 pictures