Wednesday, May 24, 2017

Cầu Nguyện Từng Bước

Sự Hiện Diện của Thiên Chúa

Những gì đang hiện hữu với tôi có một ảnh hưỡng đến những gì tôi sẽ trở thành. 
Tôi nhìn lại sự hiện diện của Thiên Chúa, luôn luôn ở đó trong tình yêu, ngay giữa những gì đang ảnh hưỡng tôi. 
Tôi ngừng lại và cầu xin cho, ngay trong thời điểm này, tôi biết để Thiên Chúa ảnh hưỡng đến những gì tôi sẽ trở thành.

Tự Do

"Rất ít người có thể nhận ra những gì Thiên Chúa có thể làm cho họ, nếu họ biết phó thác trong tay Ngài, và để mình được uốn nắn bởi ân sủng của Ngài (Thánh I Nhã)." 
Tôi cầu xin ơn biết hoàn toàn trao phó chính mình vào trong tình yêu của Thiên Chúa.

Ý Thức

Trong sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa đầy tình thương, tôi thành thật nhìn lại những cảm xúc của mình trong những ngày qua, những lúc lên cũng như những khi xuống hoặc bình bình. 
Tôi có nhận ra những nơi mà Thiên Chúa đã hiện diện không?

Lời Chúa

Thiên Chúa nói với cá nhân mỗi người chúng ta. Tôi cần lắng nghe những gì Ngài đang nói với chính tôi. 
(Xin đọc đoạn kinh thánh trong ngày dưới đây. Dùng những điểm gợi ý nếu cần. Và khi đã sẵn sàng, trở lại đây để tiếp tục.)

Đối Thoại

Điều gì đã được khơi dậy trong tôi khi cầu nguyện? 
Tôi cảm thấy được an ủi, bối rối hay lạnh lùng? 
Tưởng tượng Đức Giêsu đang đứng hoặc ngồi bên cạnh, tôi chia sẻ với Người những cảm xúc đang có.

Kết Thúc

Sáng Danh Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần Thiên Chúa. 
Tự muôn đời cho đến nay, và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen.


Tuesday, October 25, 2016

Thứ Ba 25 tháng Mười

Luca 13:18-21 

Vậy Người nói: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người đó lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được". Người lại nói: "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men".


 • Hăy để tôi xem lại các công việc hàng ngày trong cuộc sống hiện nay của tôi. Chúng có nổi lên thách thức tôi? Tôi có chán nản khi không nhìn thấy kết quả không? Lạy Chúa, xin dạy con nhận ra những hạt giống biến đổi mà Chúa đã đặt trong con. 

 • Xin giúp con hiểu rằng Nước Chúa đang phát triển bây giờ trong con và Chúa đang làm cho sự hiện diện của mình được con biết đến bằng những cách lớn nhỏ như nhau. 

Image result for Luke 13 : 18-21 pictures

Monday, October 24, 2016

Thứ Hai 24 tháng Mười

Luke 13:10-17 

Ngày sabát kia, Ðức Giêsu giảng dạy trong hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Ðức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!" Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Ðức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày sabát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Ðã có sáu ngày phải làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sabát!" Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sabát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Ápraham, bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?" Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.


 •  Hãy suy nghĩ về quan điểm mà người phụ nữ này đã có: không bao giờ có thể nhìn thẳng vào bất cứ ai, không có vị trí của mình trong bất kỳ đám đông bình thường. Bà có thể đã bị xem thường hay bị loại bỏ, phủ nhận phẩm giá của mình như một con người. Đức Giêsu muốn trả tự do cho tôi về bất kỳ trở ngại hoặc hạn chế nào không đúng cách. Người không hỏi tôi những gì tôi có thể chịu đựng, những gì tôi đang sử dụng để, hoặc những gì tôi có thể giải quyết cho. Người muốn khôi phục vóc dáng thích hợp của tôi và cho tôi thấy như là Người thấy. 

 • Hai điều tác động tôi trong câu chuyện này: niềm vui của người phụ nữ có thể đứng thẳng lên, lần đầu tiên trong mười tám năm, và cuộc đối đầu với các nhà lănh đạo của các hội đường,là những kẻ yêu các hệ thống hơn con người (pháp luật nói rằng chữa bệnh là công việc và do đó đã bị cấm vào ngày Sa-bát). Lạy Chúa, xin hãy cho con đứng thẳng lên. Hãy cởi xiềng xích trái tim con ra khỏi những tật nguyền. 


Image result for Luke 13 : 10-17 pictures

Sunday, October 23, 2016

Chúa Nhật 23 tháng Mười - Chúa Nhật 30 thường niên

Luca 18 : 9 - 14

 Ðức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con". Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi". Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên".


 • Sự tương phản giữa người Pharisêu và người thu thuế đã đi vào quá sâu trong nền văn hóa của chúng ta và đôi khi nó bị đảo ngược, và dân chúng thì lo lắng để ẩn ở phía sau nhà thờ hơn là ngồi trong những băng ghế dài phía trước. Câu chuyện nầy đánh động tôi như thế nào? Có thể tôi ghét khi mình trở thành đối tượng khinh miệt của dân chúng. 

 • Lạy Thầy, nếu họ biết rõ con như Thầy, họ có thể có quyền cảm thấy khinh khi con. Và con không có quyền xem thường những người mà tội lỗi của họ đang được phơi bày trong các phương tiện truyền thông. Xin Chúa thương xót con. 

Image result for Luke 18 : 9 - 14 pictures

Saturday, October 22, 2016

Thứ Bảy 22 tháng Mười

 Luca 13 :1-9 

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Ðức Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội lỗi hơn hết mọi người Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôa đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy". Rồi Ðức Giêsu kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?" Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi".


 • Đức Giêsu bình luận về những câu truyện vào thời của mình. Cũng như trong thời đại chúng ta, câu chuyện về sự hủy diệt và đau khổ lôi cuốn được sự chú y'. Như mọi khi, Đức Giêsu nói với chúng ta không chỉ nhìn ra ngoài nhưng cũng phải nhìn vào trong; Người quan tâm không chỉ với những gì đang xảy ra trong đầu chúng ta, nhưng cũng là những gì đang xảy ra trong tâm hồn chúng ta. Người muốn chúng ta tự hỏi mình xem Thiên Chúa mở lòng thương xót đối với chúng ta, thúc giục ta phải ăn năn, và dẫn dắt chúng ta vào cuộc sống như thế nào. 


 • Niềm tin của người Do Thái là bất cứ điều gì xấu xảy ra với mọi người là một sự trừng phạt cho họ vì tội lỗi. Con người phải chịu đựng đau khổ nhiều bao nhiêu, thì tội lỗi của họ phải nhiều hơn bấy nhiêu! Đức Giêsu bác bỏ quan niệm đơn giản này. Thay vào đó, Người nhấn mạnh sự ăn năn, có nghĩa là chúng ta quay lại hướng về Thiên Chúa và tha nhân. Nuôi trồng và bón phân cây vả là một biểu tượng của lòng thương xót Chúa trong hành động. Lạy Thầy, Thầy biết điểm mạnh và yếu của con hơn là con. Thầy là Đấng kiên nhẫn và yêu thương, đã gieo những hạt giống hoán ci trong trái tim con. Bây giờ là thời điểm cho những hạt giống đơm hoa kết trái.

Image result for Luca 13 : 1 - 9 pictures

Friday, October 21, 2016

Thứ Sáu 21 tháng Mười

 Luca 12:54-59 

Ðức Giêsu cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy có gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng".


 • Chúng ta đã nâng cao việc dự báo thời tiết vượt ra ngoài đối thoại: thời tiết đã trở thành một ngành công nghiệp, một khoa học, một nghệ thuật mà chúng ta đang liên tục thông báo. Đức Giêsu mời gọi chúng ta nhìn vào những thời tiết trong cuộc sống riêng của chúng ta, để nhận ra ánh sáng mời gọi chúng ta vào cuộc sống, để được cảnh báo về các cơn bão gây thiệt hại, và để tránh các điều kiện có thể dẫn đến tình trạng quá nóng của chúng ta. Lạy Thầy, xin chỉ dạy con nhận ra Thần Khí Chúa chuyển động như thế nào để trở nên nhạy bén trước sự nhắc nhở của Thầy. 

 • Chúng ta được yêu cầu giải thích thời điểm hiện tại của chúng ta một cách đúng đắn. Điều này sẽ liên quan đến việc đứng ra chống lại sự bất công và thống trị. Tôi không thể làm điều này một mình, vì vậy hàng ngày tôi cầu xin sức mạnh của Thiên Chúa, như Đức Giêsu đă làm trong lời cầu nguyện của mình. Đức Giêsu nói tôi tự mình xét xem cái gì là phải. Tôi có để Chúa Thánh  Thần nói chuyện với tôi trong lương tâm của mình, để tôi không còn đi theo các xu hướng trong ngày nhưng thay vào đó làm theo sự linh hướng của Thiên Chúa không?

Image result for nice weather pictures    Image result for Luke 12 : 54 - 59 pictures   


Thursday, October 20, 2016

Thứ Năm 28 tháng Mười

Luca 12:49-53 

"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! "Thầy đến để gây chia rẽ" "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại me; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng".


 • Đức Giêsu khiêm nhường,hiền hậu và nhẹ nhàng? Sự phù hợp và hài hòa là không bao giờ được áp đặt hoặc tìm cách cho mình. Chúng không phải là một khuôn mẫu  để ép buộc cuộc sống. Khi cuộc sống được sắp xếp đúng đắn, chúng sẽ có kết quả. 

 • Shalom, tiếng Hebrew là "hòa bình", có y' nghĩa phong phú cho nó. Nó tập trung vào sự toàn vẹn, hạnh phúc, hài hòa và thống nhất. Khi chúng ta mong muốn sự bình an cho dân chúng, chúng ta yêu cầu toàn bộ  cuộc sống họ bình an với Thiên Chúa và với chính mình. Tôi sống đức tin của tôi như thế nào hôm nay? Liệu nó có là một thách đố cho những người khác không? Đối với Đức Giêsu, ở đây nó có nghĩa là "dưới áp lực, căng thẳng". Nhưng cũng có những căng thẳng không giúp ích gì đến từ sự lo lắng. Vậy hãy để tôi cầu nguyện với Thánh Têrêsa vila: "Không để điều gì làm rồi trí bạn, không có gì làm bạn lo sợ, tất cả mọi thứ đang đi qua đi: Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Kiên nhẫn được tất cả mọi thứ. Ai có Thiên Chúa thì không thiếu gì; một mình Thiên Chúa là đủ. 


Image result for Luke 12 : 49-53 pictures