Sunday, April 16, 2017

Chúa Nhật 16 tháng Tư - Chúa Nhật Phục Sinh

.Gioan 20:1-9 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Ðức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Ðức Giêsu phải chổi dậy từ cõi chết. Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà.

  • Phêrô và Gioan cũng không tin vào sự Phục sinh mà không có sự nhầm lẫn lâu dài và ngờ vực trước đó. Nhưng trong sự nhầm lẫn, họ đã đi đến sự rõ ràng. Ngôi mộ trống rỗng chỉ có thể có nghĩa là Đức Giêsu thật sự sống động - chổi dậy và được biến đổi bởi Chúa Cha. Nếu Đức Giêsu thực sự sống lại, thì chúng ta cũng vậy. Như chúng ta là một với Người trong nỗi đau của Người, thì bây giờ chúng ta cũng là một với Người trong niềm vui của Người. Alleluia! 

  • Maria đã làm hết sức mình, để giữ lấy thi thể còn lại của Đức Giêsu. Nhưng bà đã chấp nhận thực tế như bà nhìn thấy và làm những gì mình có thể để mang lại nhân phẩm và danh dự cho Đức Giêsu. Lay Thầy, xin hãy giúp chúng con làm những gì chúng con có thể  trong khi chúng con vẫn tiếp tục cảnh giác, để ý đến sự chuyển động của Thần Khí Chúa. Xin cho chúng con có thể đón nhận cuộc sống như Thầy trao ban cho chúng con - ngay cả bằng những cách bất ngờ.

Image result for we rise as Jesus pictures

No comments:

Post a Comment