Monday, April 17, 2017

Thứ Hai 17 tháng Tư

Mátthêu 28:8-15 

Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Ðức Giêsu hay. Và kìa đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần Người, ôm chầm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Ðức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ! về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó". Các bà đang đi, thì kìa mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: Ban đem đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm hắn đi, nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự". Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Dothái cho đến ngày nay.


  • Bài đọc này kể về sự bao che được dàn xếp bởi các thượng tế và kỳ mục. Họ hối lộ mua lại sự im lặng của những người lính, và việc hối lộ đi đến mức xa hơn - hứa hen đảm bảo rằng quan tổng trấn sẽ không gây rắc rối. Không phải chúng ta đã quen thuộc với nhng mô hình tham nhũng hối lộ nầy sao? Nhưng Đức Giêsu vẫn còn sống lại! Alleluia! 

  • Galilê là vùng nước cạn của Israel, một vùng nông thôn nơi mà người nghèo và người tị nạn sinh sống. Tuy nhiên, nó là nơi Đức Giêsu bắt đầu và kết thúc sứ vụ của mình. Chính từ đây Người gửi các môn đệ ra đi với sứ điệp Phục Sinh. Lạy Thầy, Thầy gửi con đến những "Galilê" trong thế giới của con, nơi Thy thường ngụy trang trong những người nghèo, những người bị tước đoạt, bị áp bức. Xin hãy để con làm nhân chứng cho Thầy, một đại lý của niềm hy vọng và sự khích lệ cho tất cả những người mà con gặp gỡ. 

Image result for the women go to tell the News to others pictures

No comments:

Post a Comment