Thursday, April 20, 2017

Thứ Năm 20 tháng Tư

 Luca 24:35-48 

Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Ðức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" Các ông kính hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: "Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm". Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này.


  •  Lạy Thầy, Thầy muốn con rời bỏ sự an toàn trong căn phòng của riêng mình và gặp gỡ Thầy như khi Thầy đến với con hàng ngày trên đường phố. Nhưng trước hết hãy để con ở bên Thầy trong lời cầu nguyện, trông đợi sức mạnh của Chúa Thánh Thần. 

  • Người Hy Lạp nghĩ rằng chỉ có linh hồn là sống sót lại sau cái chết. Nhưng thánh Luca nhấn mạnh rằng Đức Giêsu Phục Sinh cũng giống như con người đang bước đi trên trái đất của chúng ta. Vết thương của Người vẫn còn trông thấy. Đức Giêsu thật sự trở lại với bạn hữu của mình và làm tất cả những gì có thể để giúp họ tin. Lạy Thầy, xin giúp niềm tin của con ngày hôm nay. 

Image result for help my belief God    pictures

No comments:

Post a Comment