Sunday, May 14, 2017

Chúa Nhật 14 tháng Năm - Chúa Nhật thứ Năm Phục Sinh.

 Gioan 14:1-12

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi". Ông Tôma nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?" Ðức Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người". Ông Philípphê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện". Ðức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha'? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Ðấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không, thì hãy tin vì chính các việc kia vậy. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.


  • Đức Giêsu thấy được các môn đệ không hiểu Người như thế nào và Người yêu cầu sự tin tưởng của họ, kêu mời họ đừng để cho lòng mình xao xuyến. Đức Giêsu nhìn tôi với lòng thương xót như vậy, nhận ra sự do dự, những nghi ngờ, những câu hỏi của tôi. Người nói với tôi, "Bình an cho con !" Nhắc nhở tôi rằng tôi có một chỗ trong trái tim Người bây giờ và măi mãi. 

  • Philípphê nói, "Như thế là chúng con mãn nguyện"; Nó giống như lời cầu nguyện bắt đầu rằng , "Tất cả những gì con muốn là. . . ."  Xin giúp con, lạy Chúa, đi tìm ý Chúa chứ không phải ý con.


Image result for do not let your hearts be troubled pictures

No comments:

Post a Comment