Friday, June 16, 2017

Thứ Sáu 16 tháng Sáu

Mátthêu 5:27-32 

 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. "Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình. 


  • Không phải là hiếm cho mọi người có vấn đề với những lời này của Đức Giêsu, khi nghĩ rằng Người nói quá gay gắt, khắc nghiệt; chúng ta có thể gặp khó khăn trong từ ngữ, mà quên đi lời kêu gọi phải thực hành. Chúng ta có thể mất một số thời gian trong giờ cầu nguyện để đi xa hơn lời nói của Người, để tìm ra những gì trong trái tim  Người. 

  • Lạy Thầy, đâu là cốt lõi của Thầy với những lời tuyên bố nghiêm ngặt này? Thầy muốn con nghe điều gì ngày hôm nay? 

Image result for old couple walk together  pictures

No comments:

Post a Comment