Sunday, July 16, 2017

Chúa Nhật 16 tháng Bảy - Chúa Nhật 15 thường niên

Mátthêu 13 : 1-9 

 Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Có đám đông lớn tụ họp bên Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều đ Người nói: "Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe".


  • Các loại đất khác nhau mà hạt giống rơi xuống tượng trưng cho cách đón nhận Lời Chúa theo những cách khác nhau. Mức độ tiếp nhận phụ thuộc vào cá nhân và đặc biệt là hoàn cảnh sống của chúng ta. Dụ ngôn mang lại niềm hy vọng và khích lệ, qua đó người gieo giống cuối cùng thành công trong việc sản xuất một vụ mùa từ những hạt giống rơi vào đất tốt. 

  • Đám đông quây quần như vậy để xem và nghe Đức Giêsu nên Ngui phải xuống thuyền mà ngồi. Họ đói khát lương thực thiêng liêng và người lãnh đạo. Lạy Đức Giêsu, con cầu nguyện cho giáo hội và cho mọi tín hữu ngày hôm nay. Hãy làm cho chúng con trở nên một cộng đoàn các môn đệ, tất cả đi tìm kiếm Thầy. 

Related image

No comments:

Post a Comment