Thursday, July 13, 2017

Thứ Năm 13 tháng Bảy

Mátthêu 10 :7-15

Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Ðừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. Ði đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. "Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Còn nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơđôm và Gômôra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.


  • Đức Giêsu truyền đạt một thông điệp căn bản đến các môn đệ của mình khi Người sai họ đi thi hành sứ mệnh. Họ khử trừ ma quỷ và chữa lành những người phung hủi được sạch giống như Người đã làm. Họ không được đem gì theo trong cuộc hành trình, ngay cả giày và quần áo. Đây là lời kêu gọi tập hợp bởi Đức Giêsu cho những môn đệ gần gũi nhất tin tưởng hoàn toàn vào sự quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa.

  • Lạy Chúa, con cầu xin cho con có thể bám víu ít hơn của cải vật chất và bám víu nhiều hơn nữa vào sự hiện diện quan phòng của Thiên Chúa, là Đấng đang sống và hoạt động từng giây phút trong ngày của con và trong mọi quyết định con làm. Xin giúp con đặt tất cả hy vọng và tin tưởng vào Chúa, vì tình yêu và lòng quảng đại của Chúa không bao giờ chịu thua kém.


Image result for proclaim as you go  pictures

No comments:

Post a Comment