Friday, July 14, 2017

Thứ Sáu 14 tháng Bảy

 Mátthêu 10:16-23 

Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. "hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Chúa Cha nói trong anh em. "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. "Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ítraen, thì Con Người đã đến.


  • Lạy ThầyThầy gi Thần Khí đến khi con cảm thấy bị đè nặng bởi những căng thẳng và bức hại. Xin giúp con tin tưởng vào sức mạnh Thần Khí của Chúa, chính là sự sống của Thiên Chúa ở trong con, dẫn con đi vào đường lối của sự thật và tình yêu. 

  • Lạy Thầy, Thầy không cố gắng quyến rũ chúng con, như các nhà quảng cáo thường làm, với lời hứa ban cho niềm vui và sự thành công. Nếu chúng con chân thật với Thầy, chúng con sẽ gặp sự chống đối và tồi tệ hơn. Thoát khỏi những lời chỉ trích chỉ thuộc về nhng ai nhút nhát và nhu nhược, những người nói mà không làm gì và cúi gục đầu .

Related image

No comments:

Post a Comment